Handsläckar service

Oy Eurofire Ab utför handsläckar service, granskning, samt försäljning. Handsläckarens service samt granskningen fodrar lov som beviljas av TUKES. Oy Eurofire Ab innebar lov att serva samt granska handsläckarna.

Handsläckarna skall granskas efter varje användning samt också i så fall att det ses nödvändigt. Handsläckare skall granskas enligt regler av tillverkare eller importören.

Handsläckar skall granskas i allmänhet med två års mellanrum. Undantagen för arbetsmaskiner, husbilar, husvagnar, båtarna samt om handsläckaren utsätts för temperaturväxlingar samt skakningar med ett års mellanrum.

Oy Eurofire Ab:s granskning innehåller följande:

 • Granskning av tryclagstadgade betäckningar på handsläckar.
 • Granskning av avfyrningsmekanism samt sigill vid behov reparering samt nytt sigill.
 • Granskning av pulvrets flytande (alltid i provbänken med skakning vibra).
 • Granskning av tryckmätare samt mätning av trycket.
 • Granskningsvägning av handsläckar.
 • Granskning av slangen (ytlig granskning).
 • Granskning av bruks samt service etiketterna förnyas enligt behov. (Finland/Sverige).
 • Granskning av behållaren (ytlig granskning).
 • Handsläckaren förses med kontrollsedel.
 • Handsläckaren märks i granskninsprotokollet.
 • Handledning av användningen.
 • Handsläckare lämplighet för ifrågavarande ställe.

Visste du?

 • I ett egnahemshus får förvaras högst 25 liter brinnande vätskor samt 25kg kosangas.
 • På vinden och i källaren får ej förvaras brinnande vätskor samt ej heller gas.
 • I bilgaraget får bevaras + bilens bränsletank + 60 liter brinnande vätskor samt 25kg kosangas.
 • Färger, förtunning, tvättmedel, insektskgift, samt medicin förvaras oåtkomliga för barn.EUREX-handsläckarna är försedda med en garanti
på fem år.

Beställ släckardoktorn på hembesök.

Beställningar, förfrågningar och respons

044 320 2030

Beställningar per e-post samt förfrågningar
myynti@eurofire.fi

EUROFIRE

Vi strävar efter att du känner att du är en viktig kund för oss och att du är nöjd med våra produkter.

I vårt sortiment ingår endast kvalitetsprodukter som är försedda med långa garantitider.

Vi är glada över all respons som vi kan utnyttja för att förbättra vår service. Ring på vardagar mellan klockan 10 och 17 (nummer 0400 916 234) eller skicka e-post.