Släckardoktor

BESIKTNING OCH SERVICE

Har du bekymmer med släckarens funktionsduglighet? Beställ hembesök av släckardoktorn så kontrolleras din släckare. Vi besiktar och vid behov utför service snabbt och förmånligt.

Tillsvidare opererar släckardoktorn inom Österbotten, Syd- och Mellersta Österbotten.

NYANSKAFFNING

Har ni ingen brandsläckare alls? Vid anskaffning av brandsläckare bör man beakta släckarens typ och storlek med tanke på användningsområdet. Släckardoktorn ger råd om den lämpliga brandsläckaren och sköter om installationen.

På samma besök granskar vi även brandvarnaren. Det rekommenderas att varnaren förnyas efter 10 år. Det lönar sig också att skaffa kolmonoxidvarnare.

På våra webbsidor kan du bekanta dig med våra produkter.

KOSTNADER

Släckardoktorns tjänster är förmånliga. Var god och ring eller skicka e-post, så berättar vi mera.
EUREX-handsläckarna är försedda med en garanti
på fem år.

Beställ släckardoktorn på hembesök.

Beställningar, förfrågningar och respons

044 320 2030

Beställningar per e-post samt förfrågningar
myynti@eurofire.fi

EUROFIRE

Vi strävar efter att du känner att du är en viktig kund för oss och att du är nöjd med våra produkter.

I vårt sortiment ingår endast kvalitetsprodukter som är försedda med långa garantitider.

Vi är glada över all respons som vi kan utnyttja för att förbättra vår service. Ring på vardagar mellan klockan 10 och 17 (nummer 0400 916 234) eller skicka e-post.