EUREX PULVERSLÄCKARE

Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga handsläckaren.

ABC-släckaren släcker bränder av klass A och klass B, t.ex. bränder i trä, papper, tyg och gummi samt olja, bensin, fett och brinnande gaser. Med pulver kan man också släcka bränder i elektriska apparater.


EUREX VÄTSKESLÄCKARE

Vätskesläckare - kallas även för skumsläckare - är en modern handbrandsläckare som är lätt att använda.

Vätskesläckaren kan användas mot bränder i fibrösa material, t.ex. trä och textilier samt vätskor som bensin och olja. Den släcker även bränder i elektriska apparater.


EUREX KOLDIOXIDSLÄCKARE

Koldioxid släcker renligt, utan att lämna spår efter sig.

Eurex koldioxidsläckare kan användas mot bränder i brinnande vätskor och är utomordentligt lämplig mot bränder i elektriska installationer.


TANDEM -brandsläckare

Automatisering för brandbekämpning!

Som huvudsfunktion är en automatiserad sprinklerfunktion som fungerar när värmen överstiger 68°C.

EUREX SNABBRANDPOST

För jordbruksanläggningar har vi utvecklat en specialmodell i rostfritt stål.

Brandposten lämpar sig väl för andra ändamål, t.ex. tvättning av produktionsutrymmen och maskiner samt vattning. Brandposten kan också användas i anslutning till trycktvätt.
EUREX-handsläckarna är försedda med en garanti
på fem år.

Hur får Du EUREX-produkter som tillhandahålls av Eurofire?

Vi levererar med våra produkter färdigt installerade eller per post.

Beställningar, förfrågningar och respons

044 320 2030

Beställningar per e-post samt förfrågningar
myynti@eurofire.fi

Våra produkter

  • Brandsläckarna försäljning
  • Släckarna service och granskingen (alla märkerna)
  • Brand- och kolmonoxidvarnare (även alarmsystem)
  • Räddningsplaner
  • Släckningsövningar
  • Skyltning
  • Mig-gasflaskor
  • Service för rökluckor och branddörrar

EUROFIRE

Vi strävar efter att du känner att du är en viktig kund för oss och att du är nöjd med våra produkter.

I vårt sortiment ingår endast kvalitetsprodukter som är försedda med långa garantitider.

Vi är glada över all respons som vi kan utnyttja för att förbättra vår service. Ring på vardagar mellan klockan 10 och 17 (nummer 0400 916 234) eller skicka e-post.