Eurex koldioxidsläckare

Storlek: 5kg – övriga storlekar på beställning från fabriken

Eurex koldioxidsläckare kan användas mot bränder i brinnande vätskor och är utomordentligt lämplig mot bränder i elektriska installationer.

Koldioxidsläckarens rena släckmedel medför inga skadeverkningar.

Koldioxid (CO2) är giftfri, färglös, med svagt syrlig doft. Koldioxid väger ca 1,5 gånger mer än luft och leder inte ström. Släckmedlet släcker genom att späda ut luftens syrehalt och är köldbeständigt.

Släckarens funktions- och användningstemperatur är -30 – +60 Celsiusgrader.

Eurex koldioxidsläckarna är lätta att använda

  • Dra ut säkringen
  • Rikta slangen mot lågornas bas, tryck ned utlösningshandtaget
  • Rekommenderat avstånd är minst 1 meter

Koldioxidsläckarens konstruktion

Eurex CO2 släckaren är försedd med en stadig snabbventil som kan användas smidigt. Behållarens provtryck är 250 bar. Släckarens arbetstryck är 58 bar vid +20 Celsiusgrader. Släckaren har godkänts i enlighet med EN3-standard.

Garanti, service och påfyllning

EUREX- handsläckarna är försedda med garanti på 5 år mot material- och tillverkningsfel.

Släckaren bör besiktas regelbundet. Efter användning skall släckaren alltid fyllas på.

Endast av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) godkända företag får utföra besiktning service och påfyllning.

SEINÄJOKI
Välskärinkatu 10
60320 SEINÄJOKI
Tel. (06) 460 23 911
Ring först och kolla att vi är på plats

VASA
Parallelvägen 31
65350 VASA
Tel. (06) 343 3320
Vi betjänar må-fre 8–16

ILMAJOKI
Jahtimiehentie 6
60800 Ilmajoki
Tel. 050 361 6171
Ring först och kolla att vi är på plats

@eurofire 2022