Eurex pulversläckare

Storlekar: 2kg, 6kg, 12kg samt 50kg-pulverkanon

Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga handsläckaren.

Exempel på användingsobjekt 

  • egnahemshus
  • jordbruk
  • sommarstugor
  • industrianläggningar
  • arbetsmaskiner
  • fordon, osv.

Eurex pulversläckaren är lätt att använda

  • Dra ut säkringen.
  • Rikta slangen mot lågornas bas, tryck ned utlösningshandtaget.
  • Rekommenderat avstånd är minst 1 meter.

Renröring efter användningen

Metallytor bör omedelbart rengöras från pulverrester. När pulvret blir fuktigt bildas anfrätande ämnen. Rengöringen kan bäst göras medelst dammsugning varefter ytorna torkas med torrt tyg.

Pulversläckarens konstruktion

Släckarens behållare är fylld med pulver och trycksatt med kvävgas (N2) med arbetstryck på 15 bar. Tack vare konstruktionen är släckaren funktionssäker och lätt att använda.

Den stängbara ventilen är utrustad med manometer och kontrollventil. Släckarens hållbarhet mot korrosion och kyla har testats i enlighet med EN3-standard.

Garanti, service och påfyllning

EUREX- handsläckarna är försedda med garanti på 5 år mot material- och tillverkningsfel.

Släckaren bör besiktas regelbundet. Efter användning skall släckaren alltid fyllas på.

Endast av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) godkända företag får utföra besiktning service och påfyllning.

SEINÄJOKI
Välskärinkatu 10
60320 SEINÄJOKI
Tel. (06) 460 23 911
Ring först och kolla att vi är på plats

VASA
Parallelvägen 31
65350 VASA
Tel. (06) 343 3320
Vi betjänar må-fre 8–16

ILMAJOKI
Jahtimiehentie 6
60800 Ilmajoki
Tel. 050 361 6171
Ring först och kolla att vi är på plats

@eurofire 2022