Eurex vätkskesläckare

Storlekar: 61 och 91

Vätskesläckare – kallas även för skumsläckare – är en modern handbrandsläckare som är lätt att använda.

Vätskesläckaren kan användas mot bränder i fibrösa material, t.ex. trä och textilier samt vätskor som bensin och olja.

Den släcker även bränder i elektriska apparater – i dylika fall bör man beakta säkerhetsavståndet, 1000 V/m

Eurex vätskesläckare (skumsläckare) är lätta att använda

  • Dra ut säkringen.
  • Rikta slangen mot lågornas bas, tryck ned utlösningshandtaget.
  • Rekommenderat avstånd är minst 1 meter.

Renröring efter användningen

Släckmedlet liknar tvålskum och smutsar inte ner vilket gör att man lätt kan städa efter t.ex. med en fuktig trasa.

Vätkesläckarens konstruktion

Släckarens behållare är fylld med skum och trycksatt med kvävgas (N2) med arbetstryck på 15 bar. Den stängbara ventilen är utrustad med manometer.

Släckarens förvarings- och brukstemperatur är 0-60 Celsiusgrader. Det finns risk för frost i temperaturer under 0 Celsiusgrader. Släckaren har testats enligt EN3-standard.

Garanti, service och påfyllning

EUREX- handsläckarna är försedda med garanti på 5 år mot material- och tillverkningsfel.

Släckaren bör besiktas regelbundet. Efter användning skall släckaren alltid fyllas på.

Endast av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) godkända företag får utföra besiktning service och påfyllning.

SEINÄJOKI
Välskärinkatu 10
60320 SEINÄJOKI
Tel. (06) 460 23 911
Ring först och kolla att vi är på plats

VASA
Parallelvägen 31
65350 VASA
Tel. (06) 343 3320
Vi betjänar må-fre 8–16

ILMAJOKI
Jahtimiehentie 6
60800 Ilmajoki
Tel. 050 361 6171
Ring först och kolla att vi är på plats

@eurofire 2022