Pikapalopostintarkastus

Suoritamme kiinteistöjen pikapalopostien tarkastukset, huollot sekä koeponnistukset lainsäädännön ja valmistajien ohjeiden mukaisesti. Nämä toimenpiteet varmistavat pikapalopostin toimivuuden hätätilanteessa. Pikapalopostit täytyy tarkastaa vuoden välein ja koeponnistaa viiden vuoden välein pikapalopostien huoltostandardin SFS-EN 671-3 mukaisesti.

Tarkastuksen yhteydessä tarkistamme mm. seuraavat asiat:

  • letkun ja suihkuputken kunto
  • pikapaloposti on vahingoittumaton ja ettei yksittäiset komponentit ole syöpyneitä tai vuotavia
  • pikapalopostille pääsy on esteetön ja kyltti näkyy selvästi
  • letkukelan toimivuus (kelan tulee pyöriä vapaasti molempiin suuntiin)
  • veden virtaama on tasainen ja riittävä
  • sulkuventtiilien toimivuus ja kunto
  • jos pikapaloposti on kaapissa niin tarkistetaan kaapin oven toimivuus ja rungon kunto

Suoritetuista tarkastuksista ja toimenpiteistä laaditaan pöytäkirja.

Letkujen koeponnistus

Kaikki letkut tulee paineistaa maksimityöpaineeseen EN671-1 ja/tai 671-2 standardin mukaan viiden vuoden välein.  Maksimityöpaine 12bar.

 

Meiltä saat myös uudet pikapalopostit ja tarvikkeet! 

https://eurofire.fi/tuote-osasto/paloturvallisuus/pikapalopostit-ja-tarvikkeet/