Räddningsplan

En viktig del för att utvecklasäkerheten? är att göra upp en räddningsplan och att man därefter uppdaterar den. Planen förutser och förhindrar i förväg hotande farosituationer.

En räddningsplan är ett dokument, som ska fungera som arbetsredskap för fastighetens ägare, innehavare och den som utövar sin verksamhet där och i arbetet för att utveckla tryggheten för den övriga allmänheten. Den erfarna personalen på Eurofire går tillsammans med sin kund gemensamt igenom räddningsplanens olika avsnitt och noterar olika tänkbara farliga platser. Vi utarbetar en plan ” ett koncept” och gör en ritning över (produktionsbyggnaden) ifrågavarande byggnad och stadsplanen

Räddningsplanedokumenten uppgörs i tre exemplar, en till försäkringsbolaget, en till räddningsväsendet och en till kunden.

Dessutom ingår i planen en skylt, som visar utrymningsvägar, elcentraler, vattenposter, trappstegar till taket, uppsamlingsplatser, förstahjälppunkter, eventuella hinder för transport o dyl.

En utrymningstavla på väggen

Allmänt

 • En gårdsplanering? underlättar räddningsverkets verksamhet.
 • Rök och luftkanaler bör sotas regelbundet.
 • Släckarna ska vara lättillgängliga
 • Släckare, snabbrandposter och utrymningsvägar utmärks med belysta skyltar.
 • Försthjälpplatser utmärks.
 • Branddörarna är märkta med en påminnelse om att de ska stängas.
 • Brinnande vätskor och gaser förvaras enligt förordningar (bestämmelser).
 • Tryggheten vid arbete med eld beaktas, platsen för eventuella gasflaskor utmärks.
 • (En allmän renlighet bör hållas) Vi strävar efter en allmänt ren och snygg miljö

Utrymning

 • Utrymningstavlor, där man märkt ut de primära utgångarna, ska finnas på synliga platser.
 • I planeringsmappen skriver man in alla utgångar.
 • Det bör kontrolleras att man alltid, utan några hinder, kan komma ut genom utrymningsdörrarna.
 • I förväg bör man ha kommit överens om en gemensam samlingsplats.

Annat som bör beaktas vid uppgörande av räddningsplan

 • Man installerar eventuellt ett brandalarmsystem.
 • Man kontrollerar snabbrandposternas slangar och munstyckets skick (spridarens).
 • Man bör försäkra sig om att brandsläckaren är av rätt slag för olika ställen.
 • Man kan komma överens om gransknings- och serviceavtal för brandsläckarna
 • Det organiseras en begynnelsebrandsläckningsövning.
 • Det är viktigt att hålla räddningsplanen uppdaterad.

Ring vardagar kl 10-17 till nr 044 3202030/ Göran Vainionpää
eller sänd e-post myynti@eurofire.fi