Handsläckar service

Oy Eurofire Ab utför handsläckar service, granskning, samt försäljning. Handsläckarens service samt granskningen fodrar lov som beviljas av TUKES. Oy Eurofire Ab innebar lov att serva samt granska handsläckarna.

Handsläckarna skall granskas efter varje användning samt också i så fall att det ses nödvändigt. Handsläckare skall granskas enligt regler av tillverkare eller importören.

Handsläckar skall granskas i allmänhet med två års mellanrum. Undantagen för arbetsmaskiner, husbilar, husvagnar, båtarna samt om handsläckaren utsätts för temperaturväxlingar samt skakningar med ett års mellanrum.

Oy Eurofire Ab:s granskning innehåller följande:

 • Granskning av tryclagstadgade betäckningar på handsläckar.
 • Granskning av avfyrningsmekanism samt sigill vid behov reparering samt nytt sigill.
 • Granskning av pulvrets flytande (alltid i provbänken med skakning vibra).
 • Granskning av tryckmätare samt mätning av trycket.
 • Granskningsvägning av handsläckar.
 • Granskning av slangen (ytlig granskning).
 • Granskning av bruks samt service etiketterna förnyas enligt behov. (Finland/Sverige).
 • Granskning av behållaren (ytlig granskning).
 • Handsläckaren förses med kontrollsedel.
 • Handsläckaren märks i granskninsprotokollet.
 • Handledning av användningen.
 • Handsläckare lämplighet för ifrågavarande ställe.

Visste du?

 • I ett egnahemshus får förvaras högst 25 liter brinnande vätskor samt 25kg kosangas.
 • På vinden och i källaren får ej förvaras brinnande vätskor samt ej heller gas.
 • I bilgaraget får bevaras + bilens bränsletank + 60 liter brinnande vätskor samt 25kg kosangas.
 • Färger, förtunning, tvättmedel, insektskgift, samt medicin förvaras oåtkomliga för barn.

SEINÄJOKI
Välskärinkatu 10
60320 SEINÄJOKI
Tel. (06) 460 23 911
Ring först och kolla att vi är på plats

VASA
Parallelvägen 31
65350 VASA
Tel. (06) 343 3320
Vi betjänar må-fre 8–16

ILMAJOKI
Jahtimiehentie 6
60800 Ilmajoki
Tel. 050 361 6171
Ring först och kolla att vi är på plats

@eurofire 2022